หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 29 ม.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 31 ม.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 2 ห้อง 201 29 ม.ค. 2560 10.00-17.00 รายงานตัว(ทั้ง 12 ทีม) เวลา 08.30-09.00 น. จับฉลากลำดับการแข่งขัน
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 1 ห้อง อบรมสัมมนาที่ 5 - 7 30 ม.ค. 2560 9.00-1200 และ 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00-8.30 หน้าเวทีกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ชั้น 1 / ชี้แจงขั้นตอนการแข่งขันเวลา 8.30-9.00 / เริ่มดำเนินการแข่งขันเวลา 9.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 1 ห้อง อบรมสัมมนาที่ 5 - 7 31 ม.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 12
9.00-1200 และ 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00-8.30 หน้าเวทีกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ชั้น 1 / ชี้แจงขั้นตอนการแข่งขันเวลา 8.30-9.00 / เริ่มดำเนินการแข่งขันเวลา 9.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคารสอบ (เด็ค 2) ชั้น 2 ห้อง เด็ค 2 30 ม.ค. 2560 09.00 - 15.00 ลงทะเบียน 08.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคารสอบ (เด็ค 2) ชั้น 2 ห้อง เด็ค 2 30 ม.ค. 2560 09.00 - 15.00 ลงทะเบียน 08.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคารสอบ (เดอะ แกรนด์) ชั้น 2 ห้อง 207 - 208 30 ม.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคารสอบ (เดอะ แกรนด์) ชั้น 2 ห้อง 207 - 208 30 ม.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]