หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 (ด้านนอกอาคาร) 29 ม.ค. 2560 09.30-12.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น. และเวลา09.00-09.30 น. กรรมการตรวจวัสดุอุปกรณ์
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 (ด้านนอกอาคาร) 29 ม.ค. 2560 09.30-12.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น. และเวลา09.00-09.30 น. กรรมการตรวจวัสดุอุปกรณ์
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 30 ม.ค. 2560 09.30-12.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น. และเวลา09.00-09.30 น. กรรมการตรวจวัสดุอุปกรณ์
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 30 ม.ค. 2560 09.30-12.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น. และเวลา09.00-09.30 น. กรรมการตรวจวัสดุอุปกรณ์
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 31 ม.ค. 2560 09.30-12.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น. และเวลา 09.00-09.30 น. กรรมการตรวจวัสดุอุปกรณ์
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 31 ม.ค. 2560 09.30-12.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น. และเวลา 09.00-09.30 น. กรรมการตรวจวัสดุอุปกรณ์
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 29 ม.ค. 2560 09.30 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น. ส่งรายงานโครงงานอาชีพ จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่นซ๊ดี จำนวน 1 แผ่น ณ จุดรายงานตัว
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 29 ม.ค. 2560 09.30 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น. ส่งรายงานโครงงานอาชีพ จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น ณ จุดรายงานตัว
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 30 ม.ค. 2560 09.30-11.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น.
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 30 ม.ค. 2560 09.30-11.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น.
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 29 ม.ค. 2560 09.30 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น. ส่งรูปเล่มรายงาน ณ จุดรายงานตัว
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 29 ม.ค. 2560 09.30 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น. ส่งรูปเล่มรายงาน ณ จุดรายงานตัว
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 31 ม.ค. 2560 09.30-12.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น.
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 31 ม.ค. 2560 09.30-12.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น.
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 30 ม.ค. 2560 09.30-12.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น. ส่งเล่มรายงานพร้อมแผ่นพับ จำนวน 5 ชุด ณ จุดรายงานตัว และใช้เตาไฟฟ้าเท่านั้น
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 30 ม.ค. 2560 09.30-12.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น. ส่งเล่มรายงานพร้อมแผ่นพับ จำนวน 5 ชุด ณ จุดรายงานตัว และใช้เตาไฟฟ้าเท่านั้น
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 29 ม.ค. 2560 09.30-12.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น.
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม DECK 1 29 ม.ค. 2560 09.30-12.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น.ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]