หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 31 ม.ค. 2560 13.00 - 16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 28 ม.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 30 ม.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 2 30 ม.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 12
10.00-17.00 รายงานตัว(ทั้ง 12 ทีม) เวลา 08.30-09.00 น. จับฉลากลำดับการแข่งขัน ห้องแข่งขันเป็นเพดานตำ่
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 2 ห้อง 201 31 ม.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 12
10.00-17.00 รายงานตัว(ทั้ง 12 ทีม) เวลา 08.30-09.00 น. จับฉลากลำดับการแข่งขัน ห้องแข่งขันเป็นเพดานตำ่
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 1 ห้อง อบรมสัมมนาที่ 5 - 7 29 ม.ค. 2560 9.00-1200 และ 13.00-17.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00-8.30 หน้าเวทีกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ชั้น 1 / ชี้แจงขั้นตอนการแข่งขันเวลา 8.30-9.00 / เริ่มดำเนินการแข่งขันเวลา 9.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคารสอบ (เด็ค 2) ชั้น 2 ห้อง เด็ค 2 29 ม.ค. 2560 09.00 - 15.00 ลงทะเบียน 08.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคารสอบ (เด็ค 2) ชั้น 2 ห้อง เด็ค 2 29 ม.ค. 2560 09.00 - 15.00 ลงทะเบียน 08.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคารสอบ (เดอะ แกรนด์) ชั้น 2 ห้อง 207 - 208 29 ม.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคารสอบ (เดอะ แกรนด์) ชั้น 2 ห้อง 207 - 208 29 ม.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]