ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 29 4 0 0 33
2 นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 28 5 1 0 34
3 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 27 1 0 0 28
4 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 26 4 0 1 30
5 ภูเก็ตปัญญานุกูล 26 4 0 0 30
6 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 25 3 0 0 28
7 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 23 1 3 0 27
8 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 22 6 2 1 30
9 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 22 6 1 0 29
10 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 20 8 5 0 33
11 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 19 1 0 0 20
12 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 18 7 0 0 25
13 ศรีสังวาลย์ 18 6 5 0 29
14 เชียงรายปัญญานุกูล 18 3 0 0 21
15 เพชรบุรีปัญญานุกูล 18 2 1 0 21
16 แพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 17 4 1 0 22
17 น่านปัญญานุกูล 17 3 1 0 21
18 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 17 0 0 0 17
19 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 16 1 0 0 17
20 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 0 1 0 17
21 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 15 4 0 0 19
22 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15 3 0 0 18
23 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 15 2 1 0 18
24 ศึกษาพิเศษชัยนาท 15 1 1 0 17
25 กาวิละอนุกูล 15 1 0 0 16
26 ประชาบดี 14 6 0 0 20
27 พิจิตรปัญญานุกูล 14 3 1 0 18
28 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 14 3 0 0 17
29 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 13 4 3 0 20
30 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 13 3 0 0 16
31 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 13 2 1 0 16
32 เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 13 0 0 0 13
33 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 12 1 0 0 13
34 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 11 1 1 0 13
35 อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 10 8 3 0 21
36 โสตศึกษาจังหวัดตาก 10 4 0 0 14
37 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 10 4 0 0 14
38 พิษณุโลกปัญญานุกูล 10 1 0 0 11
39 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 9 4 0 0 13
40 ระยองปัญญานุกูล 9 3 0 0 12
41 สงขลาพัฒนาปัญญา 9 0 1 0 10
42 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 7 4 0 0 11
43 ชุมพรปัญญานุกูล 6 5 1 0 12
44 สำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 1 2 0 9
45 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 1 0 0 7
46 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 6 1 0 0 7
47 ลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 5 2 1 0 8
48 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 5 1 0 0 6
49 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 4 0 0 0 4
50 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 3 1 0 0 4
51 ศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี 3 0 0 0 3
52 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 2 1 0 0 3
53 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 2 0 0 0 2
54 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 1 1 1 0 3
55 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0
รวม 737 145 38 2 922