ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 19 8 1 28 27 1 0 0 28
2 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 12 9 5 26 22 6 2 1 30
3 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 1 0 9 18 7 0 0 25
4 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 7 15 8 30 20 8 5 0 33
5 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 6 4 17 16 0 1 0 17
6 ศึกษาพิเศษชัยนาท 7 3 3 13 15 1 1 0 17
7 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 6 4 4 14 29 4 0 0 33
8 เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 6 1 1 8 13 0 0 0 13
9 ประชาบดี 5 5 4 14 14 6 0 0 20
10 ศรีสังวาลย์ 4 5 9 18 18 6 5 0 29
11 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 4 4 5 13 22 6 1 0 29
12 ภูเก็ตปัญญานุกูล 4 3 5 12 26 4 0 0 30
13 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 4 2 3 9 17 0 0 0 17
14 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 6 1 10 15 3 0 0 18
15 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 3 5 3 11 25 3 0 0 28
16 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 3 3 1 7 16 1 0 0 17
17 นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 3 2 3 8 28 5 1 0 34
18 แพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 3 2 2 7 17 4 1 0 22
19 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 3 2 1 6 13 2 1 0 16
20 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 3 1 4 8 15 4 0 0 19
21 น่านปัญญานุกูล 3 1 2 6 17 3 1 0 21
22 พิจิตรปัญญานุกูล 3 1 1 5 14 3 1 0 18
23 สงขลาพัฒนาปัญญา 3 1 1 5 9 0 1 0 10
24 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 3 1 0 4 14 3 0 0 17
25 เพชรบุรีปัญญานุกูล 2 4 2 8 18 2 1 0 21
26 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 2 3 2 7 26 4 0 1 30
27 เชียงรายปัญญานุกูล 2 2 2 6 18 3 0 0 21
28 กาวิละอนุกูล 2 1 4 7 15 1 0 0 16
29 สำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 0 3 5 6 1 2 0 9
30 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 4 4 9 19 1 0 0 20
31 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 4 3 8 23 1 3 0 27
32 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1 3 2 6 13 3 0 0 16
33 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 1 2 3 6 5 1 0 0 6
34 โสตศึกษาจังหวัดตาก 1 2 2 5 10 4 0 0 14
35 ระยองปัญญานุกูล 1 2 1 4 9 3 0 0 12
36 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1 2 1 4 4 0 0 0 4
37 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1 2 0 3 3 1 0 0 4
38 ศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี 1 2 0 3 3 0 0 0 3
39 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1 1 0 2 7 4 0 0 11
40 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 0 4 5 12 1 0 0 13
41 ชุมพรปัญญานุกูล 1 0 3 4 6 5 1 0 12
42 อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1 0 2 3 10 8 3 0 21
43 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 0 3 2 5 15 2 1 0 18
44 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 3 1 4 6 1 0 0 7
45 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 2 2 4 11 1 1 0 13
46 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 0 2 1 3 10 4 0 0 14
47 พิษณุโลกปัญญานุกูล 0 2 1 3 10 1 0 0 11
48 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 0 2 1 3 9 4 0 0 13
49 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
50 ลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 0 1 0 1 5 2 1 0 8
51 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 3 3 13 4 3 0 20
52 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 0 0 1 1 6 1 0 0 7
53 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
54 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
55 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 149 141 123 413 737 145 38 2 920