หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 037 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 7 21 12
2 038 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 29 82 44
3 039 โรงเรียนประชาบดี 21 43 25
4 040 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 12 16 13
5 041 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 8 19 12
6 042 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 30 56 40
7 043 โรงเรียนศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี 3 10 5
8 044 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 17 27 21
9 045 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 30 88 47
10 046 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 21 66 33
11 047 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 13 18 14
12 048 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 18 42 25
13 049 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 16 49 25
14 050 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 18 66 32
15 051 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 11 25 15
16 052 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 14 43 21
17 053 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 2 4 3
18 054 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 16 71 30
19 055 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18 28 19
20 015 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 3 6 4
21 016 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 12 47 19
22 017 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 21 42 28
23 018 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 32 72 38
24 019 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 12 26 18
25 020 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 32 20
26 021 โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 10 12 10
27 022 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 31 59 38
28 023 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 3 3 3
29 024 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 32 81 46
30 001 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 11 23 13
31 002 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 16 30 20
32 003 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 7 15 10
33 004 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 21 39 27
34 005 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 18 56 28
35 006 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 12 27 16
36 007 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 31 50 37
37 008 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 28 61 36
38 009 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 13 24 13
39 010 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 21 57 32
40 011 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 22 53 33
41 012 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 14 26 16
42 013 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 26 54 31
43 014 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 36 112 57
44 025 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 6 18 10
45 026 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 12 26 16
46 027 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 25 63 34
47 028 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 35 89 51
48 029 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 34 62 40
49 030 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 26 73 40
50 031 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 21 86 38
51 032 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 28 53 34
52 033 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 19 38 24
53 034 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 13 22 14
54 035 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 19 52 29
55 036 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 22 88 43
รวม 1014 2451 1402
3853

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]